Jak se správně (ne)připravovat na přijímací zkoušky z matematiky

Jak se správně (ne)připravovat na přijímací zkoušky z matematiky

Publikováno: 9. 1. 2023 Autor: Jiří K.

Aneb lesk a bída doučování.


    Poslední roky je stále větším a větším tématem snaha přehodit zodpovědnost za své nezdary na někoho druhého. Je to prostě jednoduché. Člověk si tak lehce zdůvodní neúspěch a karavana jede dál. Sethkáváme se s tím v médiích, na sociálních sítích, ve svém okolí... Postupem času z toho vznikne falešný pocit, že nás někdo jiný vždy "vytáhne z bryndy". Často se zapomíná na to, že největší tíha vždy leží na konkrétní osobě, na každém z nás a pokud nám má někdo pomoci, ať už je to v jakékoliv oblasti, tak nás často nasměruje, podpoří, ukáže jak na to a vede nás k cíli. A do toho cíle musíme dojít po svých...


    Pokud zítra půjdu do posilovny s tím, že si najmu osobního trenéra, tak od něj očekávám, že mi pomůže vyhnout se klasickým začátečnickým chybám, provede mě správnou technikou cviků a dohlédne na to, že se ke svému cíly dostanu optimální cestou aniž bych si ničil tělo. Každý si řekne - co je na tom, zdvihat činky přece není "rocket science". Proč bych za to někomu měl platit?

    Druhým extrémem je přístup ve stylu - zaplatím si trenéra a on se za ty peníze postará o to, že za pár měsíců ze mě bude Dorian Yates. Ne, nebude. Ty činky nakonec budu muset zdvihat sám a Dorianovi se ani nepřiblížím...

    Při přípravě  na přijímací zkoušky z matematiky se lze s tímto přístupem někdy setkat.  Rodiče seženou někoho na doučování, domluví se hodiny, zaplatí se a "problem solved". Jak snadné. V případě neúspěchu a nedostání se na vysněnou školu je lektor snadným hromosvodem. Dostal přece peníze a svůj úkol nesplnil...

    Každý si musí dát realistické cíle (nebo aspoň nějaké cíle). Každého svého studenta se ptám co je cílem doučování - zlepšení známek? Příprava na čtvrtletní písemku?  Na přijímačky? Matematická olympiáda? Něco jiného? Pak se zjistí startovací čára (současné znalosti studenta) a optimální cesta mezi startem a cílem (s ohledem na čas).


    Často přijdou studenti s tím, že chtějí doučit jedno konkrétní téma - například slovní úlohy. Jenže slovní úlohy často vedou ke zlomkům a k základním "kupeckým počtům" a tam vidím, že dotyčný tápe. A ono je pak velmi težké v lednu říct rodičům, že necelé 4 měsíce před přijímácími zkouškami doporučuju začít tím, že si jejich dítě musí doplnit znalosti malé násobilky... To nikdo slyšet nechce. Jenže, pokud chcete nějaký problém řešit, tak je základem si ten problém přiznat.


Co dělat?


- nespoléhat se pouze na prospěch, mezi základními školami jsou často velké rozdíly a jedničkář na jedné škole může být horší než podprůměrný dvojkař jinde. Úvaha sem jedničkář = nemusím se nijak připravovat je mylná.

- udělat si testy z minulých let a pokud bude průměrný výsledek pod 20 procent začít řešit situaci nejpozději v září 9. třídy.

- dle typu školy (samozřejmě je rozdíl pokud se student hlásí na výběrová gymnázia a školou, kde je čára níže) začít opravdu seriózní přípravu na podzim, nejpozději však v lednu.

- projít všechny témata z okruhů k přijímacím zkouškám. To, že tam nějaký typ příkladu nebyl minulé roky neznamená, že tam nebude letos.

- získat početní jistotu u zlomků a podobných stále se opakujících příkladů. Mít ty příklady prostě napočítané a ne se po každé úpravě dívat a přemýšlet jestli je poslední úprava správně. Jsou tam každý rok a je úplně zbytečné ztrácet body tady.

- učit se průběžně - plus minus stejná časová dotace přípravy každý týden. Představa, že to doženu během posledních 2 týdnů je zcela mylná a často má spíše opačný efekt.

- rovnice a vzorečky, které je třeba umět nazpamět se učit tak abych je žák uměl aspoň měsíc před testy.

- bod z lehkého příkladu má stejnou váhu jako bod z težkého příkladu

- nic se už neučit a nepočítat posledních 48h před dnem D.

- seznámit se předem se záznamovým archem a s tím jak s ním správně pracovat (stránky Cermatu).

- mít doma motivující a podporující prostředí.

- mít vhodnou strategii jak na test, ale o tom někdy příště:-)