Author's photo
Anonymní autor
ekonomika

Zásoby

Dobrý den, máme tento úkol a potřebovala bych zjistit, zda jsou mé výpočty správné = Podnik je schopen vyrobit 3000 ks měsíčně. Na jeden výrobek potřebuje podnik 3 kg materiálu. K 31. 12. 2023 byla konečná zásoba 250 kg materiálu. K 1. 1. 2025 se počítá s 150 kg materiálu, s pojistnou zásobou 50 kg a technologickou zásobou o objemu 16 kg.
a) Zjistěte, kolik materiálu bude muset pro tento objem v roce 2024 nakoupit.
=> spotřeba materiálu = 36000 x 3 = 108000 kg/roční spotřeba
108000 + 250 kg = 108250 - 216 = 108034 kg --> potřebný materiál pro rok 2024.
b) Kolik dodávek bude potřebovat, když v jedné dodávce je 1500 kg materiálu?
=> 108034/1500 = 72,02 = 72 dodávek
c) Jak dlouho nám jedna dodávka vydrží, když budeme počítat s 360 dny/rok. Zároveň uveďte, jak velká by mohla být jedna dodávka a na jak dlouho by nám tato dodávka vydržela, když víte, že maximální kapacita skladu je 45% z celkového nákupu a náklady na skladování máte minimální (do 10 kč/dodávka/den).
=> jedna dodávka = 1500/108084 x 360 = 4,99 = 5 dnů, maximální kapacita skladu = 108034 x 0.45 = 48 615,3 kg --> 1500/48615,3 x 360 = 11,1 = 11 dnů.
Předem děkuji za pomoc :).

1 odpověď
a) Nemá to být 108000 - 250 + 216?
Komentáře:
Dana M.
V tom a) si nejsem jistá, kde končí zadání a začíná výpočet? Tedy, kde se vzalo 3600? 😄 Zadání?
Dana M.
Totiž 36000, nešlo by to ofotit?