Author's photo
Kristýna J.
fyzika - zš

tlaková síla a tlak

Jak velký tlak vyvolá tlaková síla 150 N působící na 1 dm čtvereční ??
Jak velký tlak vyvolá , když tato síla bude působit na plochu o obsahu 2 dm čtvereční , 5 dm čtvereční , 10 dm čtvereční ???

1 odpověď
Vycházíš ze vzorečku p=F/S. Se zvyšující se plochou se bude zmenšovat i tlak. Důležité je si hlavně převést dm2 na m2.
Přílohy:
Answer image