Author's photo
Kristýna J.
fyzika - zš

tlaková síla a tlak

Chcete-li vyvolat tla 1 Pa ,můžete např. působit silou 0,5 N na plochu o obsahu
0,5 m čtvereční . Můžete stejný tlak vyvolat např. silou 10 N ( 20 N , 100 N)?????
Pokud ano , za jakých podmínek ??

1 odpověď
Tlak je fyzikálně definován jako p=F/S, kde p je tlakem, F je působící silou a S je obsahem, na který je působeno. Platí přitom, že síla je závislá přímo úměrně, tedy čím větší bude síla, tím větší bude tlak a obsah je závislý nepřímo úměrně, je ve jmenovateli, čím ten bude menší, tím větší bude tlak (proto bolí více píchnutí ostrou jehlou, než tupou tužkou i při působení stejnou silou, neboť se působí na menší obsah, matematicky se tak dělí menším číslem a výsledný tlak je větší, se silou je to naopak). Tlak 1Pa tak lze vyvolat jakoukoliv silou, když bude působeno na obsah, který matematicky v poměru se silou dá 1. Tedy pro F=10N to bude 1Pa=10N/10m2, po vykrácení zlomku dostáváme 1Pa, tedy 1Pa vzniká působením 10N na obsah 10m2, pro F=20N to bude 1Pa=10N/20m2, pro F=100N to bude 1Pa=100N/100m2 a tak dále.