Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

CAD

Lukáš K.
autocad

K čemu slouží „CAD“ programy?

Odpovědi:

Jedná se o počítačově podporované projektování (kreslení). Tedy jsou to programy které slouží pro tvorbu výkresů a 3D modelů. Tyto programy se využívají napříč různým odvětvím. Může jít o strojírenství, letectví, armádu …., tedy všude tam kde se setkáváme s různými typy výkresů a modelů.

Alternativni hypoteza

Formování názoru na kryptoměny představitelů generace Y je společností více ovlivněno než utváření názoru zástupců generace Z.

Odpovědi:

Predpokladal by som, že ide o dvojvýberový test o zhode 2 rozptylov. Nulová hypotéza predpokladá, že názory na kryptomeny sa menia rovnako u generácie Y aj Z (σ1^2=σ2^2). Alternatívna že variabilita v názoroch u spoločnosti Y je vyššia (σ1^2>σ2^2).
σ1^2-rozptyl v názoroch spoločnosti Y, σ^2-rozptyl v názoroch spoločnosti Z.

Odpovědi:

Dobrý den,

jedná se o kategoriální proměnnou s více odpověďmi - tyto odpovědi je potřeba rozdělit do kategorií tak, aby odpovídaly hypotéze (sociální prostředí / mediální zdroje) a dále testovat chí-kvadrát testem.

S pozdravem
Petr Gregor

Elektřina

PRM G.
fyzika

Dobrý den, zajímalo by mě co se stane když do zásuvky dám zástrčku se dvěma dráty na konci a ty dráty pak spojil. Jaké děje vzniknou? Může to vyhodit jističe? a proč?

Odpovědi:

Dobrý den,

pokud jsem vás správně pochopil, tak máte na mysli elektrickou zásuvku pro připojení zařízení pracující na střídavý elektrický proud jedné fáze. Taková zásuvka je v běžné síti typu TN-S dohromady připojena třemi vodiči: fázovým, nulovým a ochranným. Ochranný vodič slouží pouze k propojení zařízení se zemí. Polarita proudu i napětí se v čase střídá mezi fázovým a nulovým vodičem. Tyto dva vodiče jste tedy propojil drátem, vzniká tedy spojení nakrátko (zkrat), které způsobí navýšení elektrického proudu a tepla. Celé je to způsobeno malou impedancí obovodu díky připojení zmíněného drátu a díky tomu se může zvýšit elektrický proud i teplo. Jistič musí zareagovat na všechny nadproudy i zkraty, které jsou nad hodnoty jmenovitých proudů, pod hodnoty maximálních zkratových proudů uvedených jističem a v souladu s vypínacími charakteristikami, charakterizujícími časový průběh reakce jističe. Podstata funkce jističe je silové působení elektromagnetického pole a teplotní dilatace kovů.

MAREK

Odpovědi:

x=15/tg 40=15/0,839=17,878m.

Matematika

MILAN K.
matematika

Určete cifry, aby současně platilo. (je na to prosím nějaký trik, jak to určit?) ABCDEF * 2 = CDEFAB ABCDEF * 3 = BCDEFA ABCDEF * 4 = EFABCD ABCDEF * 5 = FABCDE ABCDEF * 6 = DEFABC O otázku se nejedná, ale o odpověď. Protože nejde bohužel dát dva obrázky do jedné odpovědi, tak je zde…

Odpovědi:

Jde to, postačí pár pravidel na dělitelnost a logika.

Začneme tím, že žádné z cifer nemůže být nula, protože každou cifrou začíná
nějaké číslo ze zápisu rovnic.

Z řádku "ABCDEF * 5 = FABCDE" určíme E - čísla, která jsou násobkem 5, končí vždy na 0 nebo 5, takže E = 5.

Poté z posledního řádku "ABCDEF * 6 = DEFABC" bude A = 1. Pokud by A bylo totiž větší než 1, tak by při násobení 6 bylo výsledkem číslo sedmiciferné, ale výsledek je číslo šesticiferné.

Z řádku "ABCDEF * 3 = BCDEFA" zjistíme F:
Výsledek končí na cifru A, tedy 1. To znamená, že 3*F musí taky končit
číslem 1. Když si vypíšeš všechny možné výsledky 3*F (3,6,9,12,15,18,21,24,27), jediný co končí na 1 je 21, takže F = 7.

Jakmile máme F, tak B,C,D už zjistíme snadno:
ABCDEF * 2 = CDEFAB => B = 4
ABCDEF * 6 = DEFABC => C = 2
ABCDEF * 4 = EFABCD => D = 8

Goniometricke rovnice

Dagmar P.
matematika - sš

Jan stojí od jednoho konce na zemi ležícího stromu vzdálený 5 m,od druheho 8 m.Strom vidi pod zorným úhlem 60° .Jak dlouhý je strom?

Odpovědi:

Goniometricke rovnice

Dagmar P.
matematika - sš

Do kružnice o poloměru 6 cm je vepsán čtverec.Určete obvod a obsah čtverce.

Odpovědi:

uhlopříčka čtverce má 12 cm. A pro nás je to přepona pravouhleho trojuhelniku, který je navíc rovnoramenný. Po výpočtu přes pythagorovu větu vyjde obsah čverce 72 cm čtverečných.

Excel - zadání

Jana H.
Excel

Do nového listu s názvem Kurzy měn naimportujte ze souboru excel-kurzy.dat data, která představují kurzy měn za rok 2018 stažené ze stránek České národní banky. Následně doplňte na listu Zásilky do sloupce Poštovné v JPY vzorec, který vypočte přepočet poštovného z korun na Japonský jen. Použije…

Odpovědi:

Dobrý dén,

nabídku jsem Vám poslal do mailové schránky.

Přeji pěkný vánoční den

Viktor Kolman

Excel - zadání

Jana H.
Excel

Do nového listu s názvem Kurzy měn naimportujte ze souboru excel-kurzy.dat data, která představují kurzy měn za rok 2018 stažené ze stránek České národní banky. Následně doplňte na listu Zásilky do sloupce Poštovné v JPY vzorec, který vypočte přepočet poštovného z korun na Japonský jen. Použije…

?
Pošli tvoji otázku