Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

psychologie

Jana M.
psychologie

Dobrý den, prosím o pomoc s těmito otázkami. 1. otázka je : Autorem citátu „ve vědě o zdraví, která se rodí na křižovatce mnoha věd, psychologie zdraví musí být v centru pozornosti,“ je:a) V. A, Ananiev b)I.I. Brechman c) N. M. Ahmosov d) A. N. Leontiev 2. otázka:Který z ruských vědců…

Roztoky

Maria T.
chemie

Do roztoku, který obsahuje 163 g H2SO4 se přidal roztok NaOH s obsahem 15,5 g NaOH. Vypočítejte, kolik gramů KOH je třeba ještě dodat k úplné neutralizaci roztoku uvedené kyseliny. Předem děkuju Vám.

Odpovědi:

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
98g 80g
x g 15,5g zneutralizuje x = 98.15,5/80 = 19g H2SO4 Zbyde 163 - 19 = 144g H2SO4
H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O
98g 112g
144 g x g KOH je třeba k neutralizaci zbylé H2SO4 x = 144.112/98 = 164,6g KOH

Roztok

Maria T.
chemie

Kolik ml 1M hydroxidu barnatého budete potřebovat na neutralizaci 1335 ml roztoku HCl, který má pH = 2? Děkuji moc!

Odpovědi:

Když je pH=2, pak koncentrace HCl je c=0,01 mol/l = 10 mmol/l
V 1335ml je 13,35 mmol HCl, který se neurtalizule polovičním molárním množstvím Ba(OH)2, tj. 6,675 ml 1M roztoku

Vypocty

Maria T.
chemie

Vypočítejte hmotnostní koncentraci roztoku MgCl2 (M = 95,2 g/mol). 0,51 l tohoto roztoku bylo kvantitativně vysráženo 0,38 l roztoku AgNO3 (c = 50 mmol/l) Děkuju!

Odpovědi:

Na výsledek je potřeba znát buď hustotu toho roztoku MgCl2 nebo rovnou hmotnost těch 0,52l. Hmotnostní koncentraci roztoku nejde vypočítat bez hmotnosti rozpouštědla nebo roztoku. Takhle jde vypočítat jen hmotnost rozpuštěného MgCl2

Roztoky

Maria T.
chemie

Roztok vznikl rozpuštěním 0,88 g technického NaCl (M = 58,5 g/mol) se značným množstvím nečistot. Vypočítejte, kolik % nečistot vzorek obsahuje, když na úplné vysrážení chloridových iontů v roztoku bylo použito 162 ml roztoku AgNO3 (c = 0,1 mol/l).

Odpovědi:

Ať mě kdyžtak prosím někdo opraví, ale ten příklad je podle mne špatně napsaný.

Vypocty

Maria T.
chemie

Vypočítejte látkovou koncentraci CuSO4 (v mol/l). Na 10 ml vzorku byla při chelatometrické titraci (indikátor murexid) nalezena spotřeba 16,1 ml chelatonu 3 (c = 50 mmol/l). (Výsledek zaokrouhlete na tři desetinná místa).

Odpovědi:

Koncentrace CuSO4 můžeme vypočítat dle formule C2=C1V1/V2. Tj Koncentrace se rovná 50x16,1/10 = 80,5 mmol/l nebo 0,0805 mol/l. Nabízím doučování. Volejte 777 099 123.

CHEMIE

Maria T.
chemie

Vypočítejte, kolik ml 35% HCl (hustota 1,17 g/cm3) budeme potřebovat na přípravu 27 l titračního roztoku, požaduje-li se, aby 1 ml tohoto roztoku byl ekvivalentní 1 mg Na2CO3. Děkuji!

Odpovědi:

l roztoku je ekvivalentní 1g Na2CO3, tj. 1 / 106 = 0,0094 mol
Uvažujeme 2 ekvivalenty HCl a 27l, takže 0,0094 . 27 . 2 = 0,51 mol
0,51 mol HCl je 0,51 . 36,5 = 18,6 g 100% HCl, tj 18,6. 100 / 35 = 53,18 g 35% HCl
Objem: V = m/d = 53,18 / 1,17 = 45,5 ml 35% HCl

Roztoky

Maria T.
chemie

Zředíme-li 9 ml 40% NaOH (ρ1 = 1,43 g/cm3) na objem 129 ml, jakou hmotnostní koncentraci bude mít vzniklý roztok?

Odpovědi:

9 ml váží 9 . 1,43 = 12,87g, z toho 40% je 12,87 . 0,4 = 5,148g NaOH
Po naředění bude hustota přibližně 1, takže hmotnostní koncentrace bude 5,148 . 100 / 129 = 4%

Roztoky

Maria T.
chemie

Zředíme-li 13 ml 50% HNO3 (ρ1 = 1,31 g/cm3) na objem 48 ml, jakou látkovou koncentraci bude mít vzniklý roztok?

Odpovědi:

Na to už jsem odpovídal. 13 ml 50% HNO3 váží m = V . d = 13 . 1,31 = 17,03 g, z toho polovina je HNO3, tj. 8,515g
Pošet molů. n = m/M = 8,515 / 63 = 0,135 mol
Látková koncentrace: c = n / V = 0,135 / 0,048 = 2,82 mol/l

Nepřímá otázka

Sebastian H.
německý jazyk

Jak poznám kdy se dělá nepřímá otázka s ob?

Odpovědi:

Milý Sebastáne,
pokud není žádné tzv. otázkové slovo, použijeme, zda v nepřímé otázce.
Příklad: Kommt sie morgen? – Er fragt, ob sie morgen kommt.
Přijde zítra? - Ptá se, jestli přijde zítra.
Co se týče interpunkční znaménka , tak pro nepřímou otázku obvykle používáme tečku a ne otazník (viz příklad výše). Otazník se objeví, pouze pokud je nepřímá otázka součástí skutečné otázky.
Příklad: Können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme?
Můžete mi říct, jak se dostat na nádraží?
Všeobecně k nepřímé otázce:Nepřímé otázky jsou otázky, které se v jiné větě objevují jako vedlejší věta. Používáme jej k přidání určitých výrazů, například následujících.
Příklady:
Ich weiß (nicht), … Nevím, …
Wir verstehen (nicht), …Nerozumíme, …
Sie erklärt uns, …Vysvětluje nám ...
Es ist (un)wichtig, …To není důležité, …
Es spielt keine Rolle, …Na tom nezáleží, …
Wir werden beweisen, …Prokážeme ...
Er fragt, …Ptá se, …
Sie möchte wissen, …Chce vědět,…
Ich sage dir nicht, …Neřeknu ti to ...
Können Sie mir sagen, …?Můžeš mi říct, …? a tak dále ...usw...
?
Pošli tvoji otázku