Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Excel - zadání

Jana H.
Excel

Ve zdrojovém souboru excel-podklad.xlsx je na listu Zásilky umístěna tabulka, která obsahuje informace o balíkových zásilkách, které chcete na poště podat. Vaším úkolem bude doplnit do sloupce Poštovné celkovou cenu zásilky. Vycházejte z poštovného bez doplňkových služeb (uvedeno v příslušném…

Excel / domácí úkol

Jana H.
Excel

Potřebuji zpracovat domácí úkol z excelu. Zadání pošlu zájemcům. Potřebuji odevzdat do konce roku 2019. Děkuji za nabídku. Kontakt jana@hamacek.com nebo 602 170 972

Odpovědi:

Dobrý deň, pošlite mi prosím Vás zadanie buď priamo tu alebo na IngAndrej.Gula@gmail.com.

Fiskální politika

Lenka B.
makroekonomie

Na příkladech konkrétních fiskálních nástrojů používaných ve Vámi zvolené zemi vysvětlete, jak může fiskální politika přispívat ke snížení nerovnosti v zemi a jak může naopak přispívat k jejímu zvýšení.

Odpovědi:

Česká republika:
- fiskální nástroje příspívající ke snížení nerovností příjmových - přerozdělení prostřednictvím daňového systému a systému sociálních dávek a nerovností příležitostí - dostupné kvalitní sociální služby (zdravotní péče, vzdělávání, sociální bydlení, péče o děti)
- fiskální nástroje, které mohou nerovnosti (příjmové) zvyšovat - daňové pobídky pro firmy z odvětví, která nahrazují lidskou práci automatizací a nebo upřednostňují kvalifikovanější zaměstnance

Fiskální politika

Lenka B.
makroekonomie

Na reálných datech skutečných ekonomik vysvětlete výhody a nevýhody dvou odlišných přístupů k řešení fiskální nerovnováhy – přístupu velmi restriktivního (tedy šetřit za každou cenu) a přístupu velmi expanzivního (tedy krátkodobého zhoršení fiskální situace s cílem dosáhnout v dlouhém období…

Slovní úloha

K K.
matematika

Najděte číslo, které je menší než 7/5 (sedm pětin) o tolik, o kolik je 25/4 (dvacet pět čtvrtin) větší než 11/2 (jedenáct polovin). Jaký obecný algoritmus platí pro tyto typy úloh?

Odpovědi:

Jestli to chápu správně tak udělaš 25/4-11/2 =3/4. Pak 7/5 - 3/4 = 13/20

Skládání sil

Brychta A.
fyzika - zš

Na loďku na řece působí současně tři síly: síla veslaře F1 = 6kN, síla proudu vody F2 = 3kN a síla větru F3 = 2kN. Mezi směrem síly F1 a směrem síly F2 je úhel 90°, mezi směrem síly F2 a síly F3 je úhel 30° ve stejném smyslu. Urči graficky výslednici sil.

Odpovědi:

Jak je rozdělí mezi spěch a zpěch

LinČi T.
český jazyk

Věta, která je rozdělí mezi spěch a zpěch

Odpovědi:

Spěch je správně.

tepelné jevy

při výzkumných cestách Antarkidou se polárníci setkávají s Eskymáky kteří si svá iglú stavějí ze sněhových bloků. Proč může být uvnitř až 10°C, přestože je venku během polární noci -50°C?

Odpovědi:

Protože materiál, který je použit k stavbě iglú (led), má nízký koeficient tepelné vodivosti (lambda), který zabraňuje prostupu tepla z iglú ven.

tepelné jevy

vezmeme dvě kostky ledu z mrazničky a položíme je na stejné talířky, jednu kostku zabalíme vatou a na druhou položíme kovovou pokličku, která z kostek ledu se dříve roztaje?

Odpovědi:

Dříve roztaje kostka s kovovou pokličkou, protože kovy velmi dobře vedou teplo, takže rychleji přivedou z okolí teplo, potřebné na roztání ledu. Vata v sobě obsahuje také hodně vzduchu, takže je to tepelný izolant, a proto se k ledu dostane teplo z okolí pomaleji.
J. Bartoš

tepelné jevy

vezmeme dvě kostky ledu z mrazničky a položíme je na stejné talířky, jednu kostku zabalíme vatou a na druhou položíme kovovou pokličku, která z kostek ledu se dříve roztaje?

Odpovědi:

ako prvá roztaje tá pod pokličkou, pretože kov nieje dobrý izolant, ale je vodičom tepla. Naopak vata dobre izoluje. :)
?
Pošli tvoji otázku