Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • Polož otázku
  • získej odpověď za pár minut

Otázky


Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.

všechny předměty český jazyk anglický jazyk německý jazyk matematika chemie fyzika

Společná práce

Dobrý den, potřeboval bych poradit s tímto příkladem: Nádrž se plní třemi přívody. Přívodem a + b se naplní za 1 hodinu a + c za 45 minut b + c za 1,5 hodiny. Za jak dlouho se naplní každým zvlášť? Děkuji moc za pomoc. Dušan

Zobrazit 3 odpovědi

Dušan D.   |   matematika
přívod a = 15 min, b=45 min.a c = 30 min. Selský rozum člověka. S rovnicema nebudu ztracet čas a všechno odvodim logicky.
Nhat V.   |   matematika
Ahoj,
napřed spočítáme pomocí Pythagorovky výšku trojúhelníku. Díky tomu můžeme vypočítat obsah trojúhelníku a tím pádem i kolik travního semene bude potřeba.

(výška má v rovnostranném trojúhelníku vlastnost, že prochází středem strany - jindy to platit nemusí, protože je tam důležitá kolmost)

Měj se hezky,
Šárka
Nhat V.   |   matematika
To je pythagorova věta - c^2=a^2+b^2, kde c je rameno, a je výška a b polovina základny (výška v rovnoramenném trojúhelníku půlí základnu). Řešení viz obrázek.

Rovnice paraboly

Jak zjistit rovnici paraboly, pokud mám zadáno: V (-1;1) a ohnisko F (-1;-4). Díky předem.

Zobrazit 2 odpovědi

Jakub Č.   |   matematika - sš
Z polohy bodů V a F vidíme, že jde o parabolu, jejíž osa je rovnoběžná s osou y. (x-ové souřadnice bodů V, F jsou stejné) :-)

Rovnice paraboly s vrcholem v bodě V [x0, y0] a parametrem p (kde |p/2| = |VF|) je

2p(y - y0) = (x - x0)²

Pokud je p < 0, V je "nahoře", pro p > 0 je V "dole".

Řešení Vaší úlohy tedy je:
p = 2*(xF - xV) = 2*(-5) = -10
-20(y - 1) = (x + 1)²

Pozn.: Někdo bere parametr p pouze jako kladnou číslo a přidává pak před p v rovnici ±. :-)

Parabola

Ahoj, jak zjistit ohnisko, když znám parabola x2 - 6y + 4x + 4 = 0 Děkuji.

Zobrazit 3 odpovědi

Tereza Č.   |   matematika - sš
Začneme tím, že najdeme vrchol paraboly. Obecná rovnice této paraboly je (x-m)^2=+-4p(y-n), kde m; n jsou souřadnice vrcholu. pak 4p= dle vysledku

vypočítej

Které číslo je o 2a+b-1 menší než číslo: a) 7a-3 b) 10a-2b+3 c) -8b+4 Děkuji za pomoc

Zobrazit 2 odpovědi

Radka K.   |   matematika
Tak pokud tyto podmíny a),b),c) musí platit současně, dostaneme sice soustavu tří rovnic o tří neznámých, ALE, soustava nemá řešení. Matice soustavy je totiž lineárně závislá a eliminací dospějeme k výrazu O*C=číslo různé od nuly a současně 0*C= jiné číslo různé od nuly a to samozřejmě nemůže platit. jinými slovy, nemůže platit, že nula = číslo a nula = jiné číslo. Nula se rovná jedině nule.Jen kdyby výsledek byl že dva poslední řádky(2. a 3.) jsou stejné, tak jeden z nich škrtáme, a za c dosadíme parametr t a postupě s tímto t dořešíme a,b a tak by řešením byly všechny body na přímce, ležící ve třírozměrném prostoru.(třírozměrnm prot, že máme tři neznámé, ovšem rovnice jsou lineárně závislé a navíc kolizní s pravými stranami absolutních členů.
Takže nicméně, obdržíme toto: 5a-b-2= c, kde c je hledané číslo
dále 8a-3b+4= c, kde c je hledané číslo, dále -2a-9b+5= c, kde c je hledané číslo.

should vs supposed to

Je nějaký rozdíl mezi should a supposed to v minulosti? Vyjadřuje to podle Vás to stejné nebo se to použije v jiné situaci?

Zobrazit 4 odpovědi

Jana P.   |   angličtina
Should - měl jsem neco udělat, suppposed - existuje obecny predpoklad, že jsem to neco udělal. Tedy při should to melo byt provedeno, ale nestalo se tak.

Úpravy mnohočlenů

Prosím, nevíme si rady s tímto příkladem, připadá mi, že je prostřední trojka špatně, že by měla být dvojka.. Neumí to tu zobrazit mocniny, je to p na osmou - 3 p na čtvrtou g na třetí + g na šestou: p8-3p4g3+g6

Zobrazit 2 odpovědi

Jitka K.   |   matematika - zš
Ahoj, más pravdu. ( p^4-g^3)^2

Statistika

Ahoj, potrebuji pomoci s prikladem na regresni a korelacni analyzu resenou nejlepe v excelu ci gretlu. Zadani: odhadnout lineární model a vyhodnotit jeho kvalitu. Podrobnosti dodam. Staci mi vypracovani ci osobni setkani v Praze.

Zobrazit 1 odpověď

Jana D.   |   statistika
Pošlete mi zadání na mail a v pátek v NTK Dejvice můžu předat řešení. Cena za vypracování je 280 Kč/60min práce. Ing. Bém, tel. 602 863 015, ingbem@seznam.cz, http://ingbem.webmium.com/

stanovení aktivity ATPázy

Zdravím, našel by se zde někdo, kdo by mi mohl pomoci se stanovením aktivity ATPázy? Předem děkuji! Níže uvádím naměřené hodnoty a data zásobní roztok: navážka 0,378 g NaH2PO4 * 12 H2O , rozmícháno ve 100 ml destil. vody uvedený vzorec: A = a * b * c y = a * x + b x = c Podle Lambert- Beerova…

Odpovědět na otázku

Věra K.   |   biochemie