Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Chemie- tabulka

Za odpověď předem moc děkuji :)

Chemie- tabulka

Vypočítejte množství tepla, které přejde z rovinné stěny o výšce 1m a šířce 0,5 m do volně proudícího okolního vzduchu, je-li teplota na povrchu stěny 52 C a teplota okolního vzduchu je 48 C.

Odpovědi:

Příklad je divný. Množství předaného tepla závisí na době, po kterou stěna na vzduch působí.

Obecná rovnice přímky

Petra V.
matematika - sš

Chtěla bych se teptat, jak mám vypočítat tuto úlohu.

Odpovědi:

Posílám řešení úlohy, bylo by vhodné si domluvit doučování.

Rovnoběžník

Petra V.
matematika - sš

Chtěla bych se teptat, jak mám vypočítat tuto úlohu. Jaké jsou souřadnice středu strany CD ak platí:

Odpovědi:

zkus si to namalovat do grafu pro lepší představu, tzn.přes vektor AS a BS zjistit směr a stejně tak udělat posun SD a také SC. Vektor se počítá přes rozdíl odpovídajících souřadnic bodů. Až zjistíš souřadnice C a D, lehce spočítáš střed

Odpovědi:

použij pythagorovu větu. Rozděl si trojuhelník na poloviny (lze např u rovnoramenného) a dosaď. Přepona bude rameno, odvěsna je výška a půlka základny. Stačí takto?

pythagoriáda

Apolena T.
matematika - zš

Erik chodí do první třídy. Teď se učí psát čislici 6. Dorka ho při psaní kontolovala, a protožže se nudila, vymyslela si zatím přílad pro sebe. Mezi pět šestek doplňte znaky početních operací +. -, x, :, každý právě jdedou tak, aby výsledek byl co největší a výpočeítejte jej. (správná odpověď je 41…

Odpovědi:

Důležité jebai uvědomit, že násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním. Takže, když začneme s 6x6=36, nemělo by smysl po tomto dělit. Dělení nám,, zredukuje,, další dvě šestky 6:6=1. Teď tedy máme 36...6....1 a potrebujeme udat + a -. A protože chceme vysoké číslo, tak vysledek bude 6x6+6-6:6=41

pythagoriáda

Apolena T.
matematika - zš

Čerti se v pekle vážili s Dorotou Máchalovou. Zjistili, že Dorota a dva čerti váží dohromady 250 kg a Dorota a čtyři čerti váží 426 kg. Všichni čerti váží stejně. Kolik kg váží Dorota? (správná odpověď je 74 kg). Prosím o jednoduchý postup.

Odpovědi:

Ahoj, jedná se o soustavu rovnic 2 neznámých. Dorotu si označíme jako D a čerty jako C, poté nám vzniknou rovnice:
D + 2C = 250
D + 4C = 426

Rovnici si upravíme tak, že první část vynasobime - 1, vyjde nám tedy
- D - 2C = - 250
D + 4C = 426

Použijeme scitaci metodu, Dorota se odečte a vyjde nám, že 2 čerti váží 176 kg, tedy jeden čert 88 kg.

Výsledek dosadime do první části rovnice:
D + 2x88 = 250
D + 176 = 250
D = 250 - 176
D = 74

Rovníce

Imrich C.
matematika - vš

Dobrý den.Pomohl by jste mi prosím z touto úlohou. Do prázdných políček vepište po jednom všechna čísla z řady 1-11 tak,aby všech pět rovnic dalo správný výsledek.Jednotlivé početní úkony provádějte zleva doprava a shora dolů.Má to i více řešení. Předem děkují

Odpovědi:

Číslo 7 není kam dát. Do prvního sloupce to nejde, tam musí být 11, protože tu 11 není možné dát jinam. Zbývá poslední sloupec. Kdyby byla sedmička výsledkem první rovnice, musel by druhý člen rovnice být 6. Na to ale nemáme čísla. Poslední sloupec tedy nemůže být 7+5. Zbývá už jenom možnost 5+7. Pětka je tedy výsledkem první rovnice. Druhý člen rovnice by potom musel být 8. To ale má být podíl, a na to taky nemám čísla. Závěr: Nemá to řešení.

V.A skupina - charakteristika a elektronová konfigurace a přechodné kovy

Kusá K.
chemie

Proč dusík neexcituje do orbitalu 3s ? Proč fosfor exciz'tuje zrovna do orbitalu 3d, proč ne do 4s. A přechodné kovy - např. zkrácená konfigurace Ti, proč se píše v pořadí 3d2 4s2 a ne 4s2 3d2, když pak při vzniku kationtu se odtrhává elektron nejdříve z 3d ? Děkuji.

Odpovědi:

Ohledně prvků V.A skupiny, elektrony můžou excitovat vpodstatě do jakékoliv úrovně, pokud se jedná o krátkodobou excitaci, ale myslím že vás asi zajímá spíše hybridizace(tvoření vazeb). V.A prvky mohou k hybridizaci(tedy energetickému sjednocení více orbitalů na jednu energetickou úrověň a rovnoměrnému rozložení elektronů na nich za účelem vytvoření vazby) použít pouze jeden s orbital (stejně jako pouze jeden p orbital a pouze jeden d orbital). A když dusík nebo fosfor vytváří vazby, už k hybridizaci jeden s orbital používají (orbital 2s, respektive 3s). Dusík pak už žádný k vazbě použitelný, energeticky dosažitelný orbital nemá, fosfor může ještě použít orbital 3d.
Ohledně přechodných kovů, při vzniku kationtu se ve skutečnosti přednostně odtrhává elektron z orbitalu s (v případě titanu 4s), proč tomu tak je na https://www.physicsforums.com/threads/why-do-transition-metal-ions-lose-s-electrons-first.555692/. Zjednodušeně řečeno u kationtů je orbital s energeticky výš než orbital d, u elektroneutrálních prvků je tomu naopak.
Kdybych něco vysvětlil málo do hloubky klidně se doptejte 🙂.
?
Pošli tvoji otázku