Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • Polož otázku
  • získej odpověď za pár minut

Otázky


Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.

všechny předměty český jazyk anglický jazyk německý jazyk matematika chemie fyzika

vzorec

zadavam vzorec s dosazenim bunek je to spravne nejak se minedari dalsi radky mit dpravny vysledek

Zobrazit 2 odpovědi

Martina J.   |   informatika - sš
Dotaz na úplně stejný úkol už tady jednou byl - odpovídal jsem v tomto vláknu:
https://www.doucuji.eu/otazky/4793-jak-se-vytvori-funkce-v-tabulce ;-)

Jak se vytvori funkce v tabulce?

Jak se prosim vytabeluje funkce a bod 1.jak se vytvori funkce v tabulce?Dekuji za radu

Zobrazit 1 odpověď

Martina J.   |   informatika - sš
Dobrý den,
Nikde není napsané, v jakém je to programu, ale předpokládám, že se jedná o Excel.

Zároveň vycházím z toho, že ovládáte základní funkce Excelu - v tomto případě primárně odkazování na adresy buňek, základní sestavování funkcí a kopírování vzorců.

Výpočet je úplně jednoduchý. Cílem je, přepsat zadaný předpis funkce tak, aby s tím Excel uměl počítat. Je tam pouze pár záludností:
1) Všechny čísla (X, A, B, C) jsou vložené v Excelu v nějaké buňce. Takže při sestavování vzorce na místo těchto "písmenek" musíme dosadit adresu buňky, ve které se dané číslo nachází (tohle je základní dovednost)

2) Čísla A, B, C jsou konstanty -> tzn. že v každém výpočtu hodnoty Y (v závislosti na X), se hodnoty A,B,C nemění -> tzn. že v Excelu musíme edresy buňek těchto čísel tzv. zamknout pomocí $ (dolar znak) - jak se to dělá, je trochu na delší vysvětlování.

3) X na druhou musíme napsat buďto jako X*X nebo použít funkci POWER(X,2) ... i v tomto případě samozřejmě místo X dosazujeme adresu buňky, ve které je uložené X

Co se týče grafu, tak to by bylo na delší popisování. Koukněte se na výsledný soubor v Excelu, který jsem pro vás udělal a pokud byste si nevěděla rady, tak to z toho můžete okoukat:

https://1drv.ms/x/s!AlDMBERrBDGNoNFJSqr09qfDlQ70MA


Tento příklad, jak jsem psal, je relativně jednoduchý, ale vyžaduje znalost některých funkcí Excelu. Vzhledem k tomu, že nevím, jaké jsou Vaše dovednosti, tak je možné, že jsem něco nevysvětlil do hloubky. Pokud i tak je stále něco nejasného, tak už to bude spíše na osobní doučování. Vysvětlovat to takto pomocí psaného textu, není úplně ideální :-)

Na co si maji dat pozor

Predstav si ze jsi vystudoval pravnickou fakultu a stal se z tebe pravnik a obratilo se na tebe lidi s zadosti o pomoc rekni jim na co si maji dat pozor Kristyna si chce koupit novy mobilni telefon Ctyri mladi lide si chteji pronajmout byt Jakub chce mit pres leto brigadu Petr se chysta…

Odpovědět na otázku

Aneta S.   |   občanská nauka

Analýza podnikatelského prostředí a mark.plán

Dobrý den, do soboty bych potřebovala sehnat někoho šikovného, kdo by byl schopen vytvořit analýzu podnikatelského prostředí a marketingový plán libovolné či vymyšlené firmy. Na ceně se můžeme domluvit, platím zlatem :D S tím, že sháním i někoho, kdo by byl schopen mi toto vysvětlit, takže…

Odpovědět na otázku

Michaela U.   |   marketing

Polarizační odpor - koroze

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co to je polarizační odpor u koroze. Případně co to pro nás znamená, když porovnáváme 2 vzorky, jeden má vyšší a nižší polarizační odpor. Dále co je to redoxní potenciál prostředí. Děkuji moc za ochotu Tomáš

Zobrazit 1 odpověď

Tomáš L.   |   chemie
Dobrý den,
jedná se o poměrně specializovanou oblast korozního inženýrství - nevím, jaké v tomto oboru máte předchozí znalosti (je to hodně o chemii a fyzice).
Pokusím se to zformulovat co nejpřijatelněji.
Jedna z metod výzkumu korozní rychlosti (tedy jak moc je kov napadán, rychle se rozpouští) v daném roztoku je potenciodynamická metoda. Vzorek zkoumaného kovu je umístěn v testovacím roztoku a je měřeno napětí mezí ním a tzv. srovnávací elektrodou (obvykle kalomelovou) v takovém stavu se ustaví tzv. korozní potenciál. Do roztoku ponoříme ještě třetí elektrodu - např, platinový drát, spojený s citlivým ampérmetrem. Při volně ustaveném korozním potenciálu je proud nulový (rychlost oxidace kovu je stejná jako rychlost redukce oxidujících složek roztoku). Pokud vnějším zdrojem vychýlíme hodnotu napětí zkoumaného kovu, Pt drát začne snímat nenulový proud. VELIKOST TOHOTO PROUDU JE ÚMĚRNÁ VNĚJŠÍMU NAPĚTÍ. Podobně jako v Ohmově zákoně, I=U/R, potom R = U/I. Vyneseme-li hodnotu Potenciálu (značí se E) na osu x a hodnotu proudu na osu y, potoem do vzdálenosti +/- 10 mV od korozního potenciálu (tedy při malých vložených napětích) je závislost PŘÍMKOVÁ a změna hodnoty proudu delta I dělená změnou vnějšího napětí delta E udává směrnici této přímky, která se nazývá POLARIZAČNÍ ODPOR Rp.
Redox potenciál roztoku je jednoduše schopnost tohoto roztoku oxidovat či redukovat jiné látky.
Představme si pro jednoduchost článek, kdy jeden poločlánek tvoří Pt drát ponořený do zkoumaného roztoku a druhý vodíková elektroda - platina pokrytá bublinkami vodíku ponořená v kyselém roztoku. Oba poločlánky jsou vodivě spojeny inertním solným můstkem
Voltmetr mezi poločlánky bude reagovat na to, ze které strany bude "přetlak" elektronů - bude-li zkoumáno oxidační činidlo, potom bude ochotně spotřebovávat elektrony opouštějící vodík na druhém konci aparatury a potenciál roztoku bude kladný, bude-li mít roztok redukční účinky, potom naopak bude "své" elektrony vnucovat H+ iontům na druhém konci, z nichž bude vznikat vodík v oxidačním čísle nula. Roztok tak bude vůči vodíkové elektrodě jevit záporný potenciál.

Nevím, zda jsem Vám pomohl. Jak říkám, jedná se o poměrně pokročilé téma, na chemických fakultách se objevuje obvykle nejdříve ve třetím ročníku a to ještě v rámci oborových předmětů. Budete-li chtít, mohu Vám to více vysvětlit osobně. Shlédněte můj profil na doucuji.eu. Ať se Vám daří!
Ing. Martin Zmrzlý, Ph.D., Brno

Slovní úloha

Ahoj, mohli byste mi, prosím, pomoct s úlohou?

Zobrazit 6 odpovědí

Tereza Č.   |   matematika - sš
D) 160 km

Kvádr z obélníku (příklad z Cermatu)

Papírový obdélník o rozměrech 18 a 5 cm se beze zbytku použije na zhotovení kvádru. Obdélník se rozstříhá na jednotlivé stěny kvádru (tj.podstavy i boční stěny). Stříhat se smí jen v rovnoběžném směru s kratší stranou původního obdélníku. Z nastříhaných stěn se složí kvádr tak, aby se papír nikde…

Zobrazit 3 odpovědi

Jiří B.   |   matematika
Protože smíme stříhat pouze rovnoběžně s kratší stranou původního obdélníku, alespoň jedna strana každé stěny kvádru (tj. podstav i bočních stěn) bude mít délku 5 cm. Zároveň víme, že použijeme celý papírový obdélník beze zbytku, tj. povrch kvádru bude mít stejný obsah jako povrch původního papírového obdélníku.
Povrch kvádru = 2 * 5 * a + 2 * 5 * b + 2 * a * b.
Obsah původního papírového obdélníka = 5 * 18 = 90 cm.
Tedy 2 * 5 * a + 2 * 5 * b + 2 * a * b = 90, což můžeme upravit na 10a + 10b + ab = 45.
Protože i podstava musí mít jeden rozměr 5 cm, zvolíme například a = 5.
Potom dosazením do rovnice získáme 25 + 10b = 45, tedy b = 2.
Výsledný kvádr bude tedy mít rozměry 5 x 5 x 2 cm.

Metonymie x metafora

dneska si žádnej nechce pálit prsty Jedná se, prosím, o metonymii, nebo metaforu?

Zobrazit 3 odpovědi

Tereza Č.   |   český jazyk
Metafora

Slovní úloha

Pavel měl o čtvrtinu více úspor než Zdeněk. Dohromady měli 450 Kč. O kolik Kč měl Petr více?

Zobrazit 4 odpovědi

Jakub Č.   |   matematika - sš
Řekneš si, že Zdeněk měl 4/4 tím pádem Pavel musí mít 5/4 dohromady to je 9/4. Takže 450:9=50
Tím pádem Pavel musel mít o 50kč více.
Zkouška
4x50=200
5x50=250
200+250=450