Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • Polož otázku
  • získej odpověď za pár minut

Otázky


Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.

všechny předměty český jazyk anglický jazyk německý jazyk matematika chemie fyzika
Kristina K.   |   německý jazyk
Als se používá v ukončené ději v minulosti, který se již neopakuje. (Když jsem studoval na univerzitě.) Wenn se používá jak u minulého a u přítomného (Když jdu domů, pokaždé když jsem se díval z okna.)
Gregor G.   |   německý jazyk
"Können" patří ke skupině způsobových sloves, která v oznamovací větě stojí na druhém místě, plnovýznamové sloveso (např. singen, lesen, malen, apod.) stojí na konci věty v základním tvaru, tedy v infinitivu: např. ich kann Klavier spielen, er kann singen,...V otázce je toto sloveso na prvním místě ve větě: Kannst du Tennis spielen? Ve vedlejší větě stojí toto sloveso v časovaném tvaru na konci věty: Ich weiβ, dass er gut singen kann.